NAGRODA im. Jana Babtysty Quadro w 2010 roku
za Bibliotekę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
została uznana za najlepszą realizację wzniesioną z wykorzystaniem środków publicznych w Nagrodzie Roku SARP 2009

 
 


Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bulat, 60-113 Poznań, ul. Skalna 7
tel 61 8350373 tel/fax 61 8302734, biuro@bulat.com.pl, biuro@apabulat.eu

 

 

Pracownia powstała w 1990 roku. Zajmuje się projektami architektonicznymi i budowlanymi obiektów budownictwa powszechnego od domów jednorodzinnych poprzez budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej do budownictwa przemysłowego. We współpracy z biurami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi zaprojektowaliśmy szereg obiektów dla ważnych instytucji takich jak Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Bank PKO BP S.A., Bank Zachodni WBK, Urząd Miejski w Poznaniu, a także wielu innych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.